Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Veluwe vakantiechalet

Formulier huurvoorwaarden

Artikel 1 Juridische verantwoordelijkheid van verhuurder
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van huurder, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het chalet ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste (aan-)betaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennisgenomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van het chalet, dat hij heeft gehuurd.

De prijzen van verhuurder zijn berekend in euro’s en zijn per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, opgemaakte bedden, keuken- en handdoekenpakket en dergelijke zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen. De bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en gespecificeerd op de factuur.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs
Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na de factuurdatum door verhuurder ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantiehuis door verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet is gebeurd, zal de huurder een e-mail of brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van het chalet door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Verhuurder heeft dan tevens het recht het chalet opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

 1. Annulering door de huurder
  Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan verhuurder worden gemeld.

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 • Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 15% van de huur.
 • Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 40% van de huur.
 • Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 70% van de huur.
 • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 90% van de huur.
 • Annulering op de dag van de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van het chalet of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

 1. Annulering door verhuurder
  Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 10% van de huursom betalen.

 1. Klachten en geschillen
  Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien dit niet binnen 48 uur na het in bezitnemen van het chalet telefonisch of per email is gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het chalet iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van het chalet, omdat de staat van het chalet niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige laten verifiëren om een objectief oordeel te verkrijgen.

De huurovereenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht.

 1. Omschrijving en bijzonderheden
  Alle informatie betreffende het chalet, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van verhuurder (tevens eigenaar).

Indien hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het chalet, de indeling, het meubilair, het maximumaantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijken te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Bijzonderheden
Vanuit de camping wordt aan het chalet een stroomcapaciteit geleverd van 10 Ampère. Dat betekent dat de maximale stroombelasting in het chalet 2.300 Watt is (= 10 Ampère x 230 volt). Houd er dus rekening mee dat de vaatwasser, de stofzuiger en de föhn niet tegelijk kunnen worden gebruikt.

Het tweepersoonsbed in de ouderslaapkamer heeft de volgende afmetingen: 160 cm (breed) x 200 cm (lengte) en heeft 2 afzonderlijke matrassen en dekbedden.

In de tweede slaapkamer is een stapelbed aanwezig met de volgende afmetingen: 80 cm (breed) x 190 cm (lengte) en een handgemaakte houten bedbank met dezelfde afmetingen.

Er is een tuinhuisje op de kavel aanwezig waarin u bijvoorbeeld uw fietsen kunt stallen.

Er mag geen auto worden geparkeerd bij het chalet. Het is wel toegestaan om met de auto naar het chalet te rijden en uw spullen te lossen of te laden. Daarna moet de auto weer naar het centrale parkeerterrein.

 1. Aankomst en vertrek
  De aankomst in het chalet vindt normaliter plaats tussen 16:00 en 18:00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt de huurder aanbevolen om de avond voor vertrek contact op te nemen met degene, die de ontvangst ter plaatse regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw contact op te nemen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van het chalet op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

Het chalet moet uiterlijk om 12:00 uur worden verlaten op de dag van vertrek.

 1. Maximumaantal bewoners
  In het chalet mogen niet meer dan 5 personen logeren. Indien dit aantal wordt overschreden, kan zowel de beheerder van de camping als verhuurder de toegang tot het vakantiehuis aan deze extra personen ontzeggen.
 2. Huisdieren en roken
  In het chalet maar ook op de gehele Ardoer camping De Bosgraaf is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. Verder is het niet toegestaan om in het chalet te roken.
 3. Borgsom
  Voor aankomst in het chalet dient de huurder aan verhuurder de borgsom te hebben voldaan.

Deze borgsom wordt binnen 2 weken na het verlaten van het chalet teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan het chalet.

 1. Bijkomende kosten
  De toeristen- en verblijfsbelasting is voor rekening van huurder en dient ter plaatse bij de receptie van Ardoer camping De Bosgraaf te worden voldaan.
 2. Schoonmaak
  Het huis dient schoon en netjes door huurder te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan verhuurder gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan verhuurder te melden.

Bij vertrek dient de huurder de woning bezemschoon achter te laten. Concreet betekent dit het volgende:

 • De koelkast dient schoon en leeg te zijn;
 • Het laatste servies e.d. dat u heeft gebruikt in de vaatwasser doen en deze aanzetten (vaatwasser uitruimen hoeft niet);
 • Geen etensresten, flessen en blikjes achterlaten en het afval in de daarvoor bestemde containers op de camping deponeren;
 • Dekbedden en kussens opschudden en ordelijk bij elkaar op de bedden leggen;
 • Het bedlinnen van de bedden halen en in de badkamer leggen;
 • Gebruikte handdoeken in de daarvoor bestemde wasmand doen;
 • Tuinmeubilair terugplaatsen op de plaats waar je het bij aankomst aantrof.

Verhuurder behoudt zich het recht voor een bedrag met de borgsom te verrekenen, indien het chalet door huurder niet bezemschoon is achtergelaten.